Geef ex-verslaafden een kans en behaal 9% rendement! (in 3 jaar een rentevergoeding van 3% per jaar)

Profile picture
Stichting de Stam
Project afgesloten
10
€ 1.100 van € 75.000
22/07/2015

 

Help iemand van zijn verslaving af!

Door bezuinigingen in de zorg kunnen verslaafden aan drugs en alcohol niet meer voldoende lang opgenomen worden om voorgoed van hun verslaving af te komen.

Jij kunt voorkomen, met een donatie of lening, dat verslaafden, die met hun gebruik zijn gestopt, terugvallen in hun oude gedrag, weer op straat gaan zwerven en voor overlast zorgen.

De Stichting De Stam heeft het initiatief genomen om voor hen een drugvrije woongemeenschap op te zetten waar zij zolang kunn verbliven als nodig is met een herstelondersteunende begeleiding een leven vrij van verslaving te kunnen opbouwen.

Omdat betaling hievoor door de financiers pas na maanden wordt overgemaakt is jouw hulp nodig om nog dit jaar te kunnen starten.

Je kunt een deel van de oplosing zijn. Stel je bijdrage daarom niet uit!

Steun ons project EN behaal 9% rendement

Om te starten met 15 bewoners is € 75.000 voorfinanciering nodig. Elke bijdrage is welkom! Een donatie tot € 1.000 zien we als een schenking. Een bedrag vanaf € 1.000 wordt door ons gezien als een op-lening-gebaseerde-beloning en wordt binnen een periode van maximaal 3 jaar terugbetaald met een rentevergoeding van 3%. Wordt het streefbedrag niet gehaald, dan starten we met minder bewoners. Bij elke € 5.000 krijgt één ex-verslaafde de kans van zijn of haar leven! 

Stichting De Stam is een project is van de Vereniging van Vrienden van Drugvrije Programma's, een ANBI geregistreerde Vereniging waardoor giften aftrekbaar zijn.

Uit het leven gegrepen

Stichting de Stam wordt mede geïnitieerd door ervaringsdeskundigen. Dat wil zeggen dat zij aan den lijve hebben ondervonden hoe je een verslaving kan overwinnen. Ook in het begeleidingstraject wordt samen met professionele begeleiders en vrijwilligers gebruik gemaakt van de ervaring van ex-verslaafden.

Investering volledig terugbetaald

Stichting de Stam heeft afspraken en overeenkomsten met bestaande marktpartijen en verkrijgt haar inkomsten vanuit Justitie / Zorgverzekeraars en Gemeenten. Een deel van deze inkomsten wordt volledig uitbetaald binnen 60 dagen. De inkomsten vanuit zorgverzekeraars pas na ongeveer 1 jaar. Binnen 3 jaar tijd kunnen wij onze inkomstenstroom en eigen vermogen zodanig op peil brengen dat uw investering volledig kan worden terugbetaald. 

Bij giften of leningen van € 1000 of meer kan uw naam of de (logo en) naam van uw bedrijf op de website van De Stam worden geplaatst en op een aankondiging in de hal van de woongemeenschap met vermelding dat de start van De Stam mede door u werd mogelijk gemaakt.

Donaties

€ 100
24/07/2015
Control 2000 BV
Goed project. Hoop dat het geld snel verzameld wordt om te kunnen starten
€ 50
04/08/2015
Jet Stoltenborgh
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
17/08/2015
Chris van der Meer
Veel succes met het initiatief.
€ 50
20/08/2015
Frank van Berkom
Menschen doneer AUB en vraag Familie en vrienden om ook te doneren.
€ 100
25/08/2015
Rob Poerbodipoero
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
27/08/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 250
03/09/2015
Anoniem
Verslaafden die met hun gebruik zijn gestopt verdienen een kans om met hulp van het project van De Stam een nieuw leven op te bouwen. De drugvrije woongemeenschap van De Stam is voor langdurig verslaafden een noodzakelijke basis om weer te kunnen participeren in de maatschappij zonder afhankelijk te zijn van verslavende middelen.
€ 100
24/09/2015
Bart Caminada
heel veel succes !
€ 200
08/10/2015
piet
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
17/10/2015
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
Donaties
€ 100
Control 2000 BV
Goed project. Hoop dat het geld snel verzameld wordt om te kunnen starten
€ 50
Jet Stoltenborgh
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Chris van der Meer
Veel succes met het initiatief.
€ 50
Frank van Berkom
Menschen doneer AUB en vraag Familie en vrienden om ook te doneren.
€ 100
Rob Poerbodipoero
Geen commentaar achtergelaten.
€ 50
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.
€ 250
Anoniem
Verslaafden die met hun gebruik zijn gestopt verdienen een kans om met hulp van het project van De Stam een nieuw leven op te bouwen. De drugvrije woongemeenschap van De Stam is voor langdurig verslaafden een noodzakelijke basis om weer te kunnen pa ...
€ 100
Bart Caminada
heel veel succes !
€ 200
piet
Geen commentaar achtergelaten.
€ 100
Anoniem
Geen commentaar achtergelaten.