Help het Vogelopvangcentrum Malderen te overleven!!!

Profile picture
Vogelopvangcentrum (VOC) Malderen vzw.
Project finished
4
€ 150 van € 10.000
18/10/2016 - 11:06

Help! Het opvangcentrum voor

vogels en wilde dieren van

Malderen te overleven!

 

Beste dierenvrienden,

Een van de grootste bekommernissen van onze raad van bestuur is om een gezonde financiële situatie te blijven behouden. Met heel veel inspanning van onze medewerkers en vrijwilligers en dankzij uw financiële steun hebben we het jaar 2015 in evenwicht kunnen houden.

Door afschaffing van de subsidies van de Provincie Vlaams Brabant (15.000 euro) dreigen we in 2016 in de rode cijfers te belanden.

In 2015 werden 5.082 dieren bij ons binnen gebracht, die één voor één een professionele verzorging en opvolging kregen. Dierenverzorgers, vrijwillige dierenartsen en getrainde vrijwilligers zetten zich hiervoor trouwens al jaren in, 365 dagen per jaar, elke dag opnieuw!

 

Wij zijn geen overheidsinstelling.        

Veel mensen denken dat wij voor de overheid werken en dat het de overheid is die instaat voor de financiering van onze dienst. Was dat maar waar!

Wij zijn weliswaar een door de Vlaamse overheid erkend opvangcentrum maar het VOC is een onafhankelijke vereniging (vzw), die voor haar eigen financiën moet zorgen. Hooguit iets meer dan 1/3 van onze werkingskosten worden door overheden gefinancierd en bovendien verminderen deze overheidssubsidies jaar na jaar. De rest (en dus steeds meer) van de nodige fondsen moeten we zelf zien te vinden…

 

Steeds meer patiënten…

En… elk jaar stijgt het aantal dieren die we ter verzorging binnen krijgen. In de zomermaanden hadden we pieken van tot wel 30 dieren per dag en sommigen onder hen moeten de klok rond voedsel krijgen.

Dit jaar konden we massaal op uw financiële steun rekenen. Steun die erg werd geapprecieerd en er voor zorgde dat we in 2015 onze financiële toestand in evenwicht konden houden.

Ondanks een strikt budgetbeleid in 2015, een goed uitgewerkt meerjaren-budget, alle besparingen die we hebben ingevoerd, bijdragen en giften van leden, nadert het VOC op dit moment haar financiële grenzen!

Door de afschaffing van de subsidies voor 2016, zullen we onvermijdelijk in de rode cijfers komen.

Wij zullen alles doen om het VOC te laten overleven, maar zonder hulp of middelen zijn onze handen gebonden. Daarom durven we nu opnieuw beroep doen op jouw welwillendheid! Jij als lid, sympathisant, kan voor ons het verschil maken. Jouw gift zal er niet alleen voor zorgen dat we de dieren de beste verzorging kunnen blijven geven, maar ook dat we onze toekomstplannen verder kunnen uitwerken

Onze organisatie, die 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar paraat staat voor dieren in nood, kan alle vrijwillige hulp gebruiken. Je bent altijd van harte welkom, zelfs al kan je maar enkele uren per maand meehelpen.Word (of blijf zeker) vrijwilliger bij het VOC.

                       

Alvast bedankt, namens het bestuur en de medewerkers van het VOC Malderen

 

Onze doelstelling is:        

                                                                                                                                                                                                                                          Verzorgen, revalideren van noodlijdende in het wild levende vogels en zoogdieren met de bedoeling ze terug in de natuur vrij te laten met de grootste overlevingskans.

 

 

Donations

€ 20
19/10/2016
Anonimous
vele kleintjes maken een groot!
€ 20
19/10/2016
Karel Meylemans
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
29/10/2016
Anonimous
No comments.
€ 100
17/11/2016
Rit
Veel succes nog met de Crowdfunding! We staan achter jullie!
Donations
€ 20
Anonimous
vele kleintjes maken een groot!
€ 20
Karel Meylemans
Geen commentaar achtergelaten.
€ 10
Anonimous
No comments.
€ 100
Rit
Veel succes nog met de Crowdfunding! We staan achter jullie!